úvod | Gymnázium F. X. Šaldy
Studentský historický projekt - Gymnázium F. X. Šaldy
česky english
Liberec - Česká republika

Kanada 2006- skupina Montreal, Ottawa, Toronto

Třetí skupina s pracovním názvem „montrealská“, ve složení Mgr. Václav Ulvr, Pavel Knobloch, Markéta Kopalová a Anna Simbartlová, odletěla do Kanady 16.srpna 2006. Naším cílem bylo natočit co možná technicky nejkvalitnější rozhovory, které budou následně použity do multimediálního výukového DVD.
Těžištěm výzkumu této skupiny byl zvolen Montreal, kde se podařilo natočit sedm rozhovorů. O svůj příběh se s námi podělili: paní Valdštýnová, paní Košacká, manželé Martinů, pan Pavlásek, paní Velanová, paní Fuchsová a pan Vrána. Největší dík patří manželům Vránovým za zázemí a podporu. Vedle audiovizuálního materiálu jsme získali také cennou fotodokumentaci od paní Valdštýnové, která dokresluje atmosféru spolkového života v Montrealu, a díky manželům Martinů i kopie dokumentů místní odbočky Sokolu Kanada a několik čísel Montrealského Věstníku.
Po devíti dnech jsme se přemístili do Ottawy, kde jsme se vedle natáčení rozhovorů s panem Plívou a panem Šuchmou, předsedou ČSSK, věnovali sběru materiálu v Kanadském národním archivu. Našli jsme tu mnoho dokumentů, které ještě doplnily naše předchozí poznatky. Kupříkladu učebnici češtiny, podle které se učily děti českých emigrantů či zajímavou osobní korespondenci. V Ottawě nám ubytování i pomoc poskytla rodina Flacků, za což jím tímto mnohokrát děkujeme.
Po čtyřech dnech jsme se přepravili do Toronta, kde jsme díky pomoci „vancouverské“ skupiny měli předjednané rozhovory, a tedy i velmi nabitý program. Natočili jsme celkem sedm interview: s panem Moravcem, paní Štaflovou, panem Vítkem, panem Čermákem, paní Locherovou, panem Kořistkou a panem Waldaufem. Dále jsme se zúčastnili schůze Výkonného výboru ČSSK, kde jsme prezentovali náš projekt, jeho výsledky a plány do budoucna. Během našeho pobytu jsme stihli i další milá setkání, a to s manželi Seifriedovými, panem Štaflem, paní Opřátkovou, manželi Rýdlovými a manželi Kubíčkovými. Téměř celý den jsme strávili u pana Janečka, který nám ochotně poskytl k ofocení dokumenty ze svého obdivuhodného osobního archivu. Z Toronta jsme si odváželi i mnoho jedinečných materiálů, alba s fotografiemi z německých uprchlických táborů od pana Moravce, rozhovory s emigranty z 90. let, které nám poskytli jejich autoři, pan Kubíček a pan Čermák, jemuž vděčíme i za zajímavé publikace a hlavně pomoc. Dále jsme dostali pro školní knihovnu knihy Josefa Škvoreckého od pana Salivara, který se zároveň výtečně postaral během pobytu v Torontu i o děvčata. Pánům profesorům poskytla ubytování paní Tichá, dcera paní Kytlové. Velký dík patří i paní Locherové za všechno, co pro nás udělala.
Kanadu jsme opouštěli 7. září, plni nadšení, zážitků a obtěžkáni o úžasné materiály. Mnohokrát ještě jednou děkujeme všem, kteří nám během našeho pobytu poskytli rozhovor či pomoc, a přispěli tak k našemu úsilí dostat v Čechách neviditelné oběti komunismu a jejich příběhy do širšího povědomí veřejnosti.

Markéta Kopalová

Josef Minařík, Ondřej Bejbl © 2006 | bannery