úvod | Gymnázium F. X. Šaldy
Studentský historický projekt - Gymnázium F. X. Šaldy
česky english
Liberec - Česká republika

Videozáznam

Název: Neviditelné oběti komunismu II.
Délka: 40 min.
DVD je testováno na přehrávání na PC

Jedním z cílů našeho loňského projektu bylo vytvoření dokumentárního filmu o osudech československých exulantů na cestě do Kanady. Cílem filmu, který vznikl díky členům naší pracovní skupiny, bylo přiblížit příčiny odchodu Čechoslováků do ciziny po únoru 1948, jejich cestu přes hranice a život v uprchlických táborech. Zdrojem informací se pro nás staly výpovědi Čechoslováků – exulantů, které jsme, díky vstřícnosti respondentů, získali během loňského prázdninového pobytu v Torontu, archivní materiály z Ottawského národního archivu a dokumentární záběry z archivu Krátkého filmu. Film byl během školního roku promítán žákům devátých tříd vybraných libereckých základních škol, na kterých měli členové naši pracovní skupiny besedy na téma „ Československá emigrace v Kanadě“, uvedli jsme ho na přednáškách pro veřejnost v knihkupectví pana Fryče a v liberecké vědecké knihovně. Diváky a posluchači byl přijat se zájmem (mnozí si zakoupili DVD) stal se i jedním z podnětů pro sponzorskou podporu našeho letošního projektu . Letos chceme na naší loňskou práci navázat a hodláme vytvořit výukové DVD, které bude určeno žákům základních i středních škol a jehož součástí se stane i čtyřicetiminutový dokumentární film o československé emigraci v Kanadě .

 

Josef Minařík, Ondřej Bejbl © 2006 | bannery