úvod | Gymnázium F. X. Šaldy
Studentský historický projekt - Gymnázium F. X. Šaldy
česky english
Liberec - Česká republika

Prezentace výzkumu na projektovém fóru v Praze

Výzkumné činnosti středoškolských projektů v České republice nebylo dosud věnováno tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Srovnávat se studenti mohli pouze na základě dílčích prací, které byly studenty vytvořeny a poté prezentovány například v rámci soutěžní přehlídky SOČ. Nyní tento fakt doufejme zanikl s iniciativou Gymnázia Na Zatlance na pražském Smíchově, kde se 8. června 2010 uskutečnil 1. ročník projektového fóra středoškolských týmů z celé republiky.

Na toto sympozium dostal pozvání také náš projekt Neviditelné oběti komunismu a my jsme se tak mohli porovnat a zároveň si vyměnit zkušenosti s našimi kolegy. Na gymnázium jsem se vydal prezentovat především náš nejnovější výstup – dokumentární film z roku 2009.

V porotě zasedla řada odborníků z oblasti pedagogické, společenskovědní i publicistické. Pro nás jako historický projekt se stal hlavním bodem zájmu Prof. PhDr. Ivan Šedivý, Csc., známý historik a proděkan pro vědu a výzkum Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přítomen byl ale také např. Mikuláš Kroupa, publicista a ředitel občanského sdružení POST BELLUM, nebo Mgr. Jan Hron, editor a archivář knihovny Václava Havla (později jsem se dozvěděl, že i absolvent našeho gymnázia).

Během dne se představilo několik skutečně velice zajímavých studentských projektů. Od výzkumu ,,Německy mluvící Prahy“ jsme se dostali přes ,,Tragická místa naší paměti“ k ,,Simulovanému soudnímu jednání“. Celkem na setkání přijelo 9 různých týmů a byli zde zástupci Prahy, Českých Budějovic, Loun a nebo Poděbrad.

Přestože toto fórum nebylo soutěžního charakteru, udělovaly se celkem 4 ceny poroty, z nichž jednu si odnesl i náš projekt. Mnohem důležitější ale byla možnost prezentace našeho výzkumu před odbornou veřejností a také prostor pro komparaci s ostatními účastníky z celé země. Velmi si potom vážím příslibu spolupráce s již zmíněným sdružením POST BELLUM, které natáčí vzpomínky historicky významných skupin a o náš projekt se velice zajímá. Poskytl jsem také rozhovor do rozhlasové stanice ČRo Leonardo, jehož záznam si můžete poslechnout v odkazu média.

Projektové fórum Gymnázia Na Zatlance mohu hodnotit pouze kladně a doufám, že dostojí svému příslibu, že v této činnosti budou pokračovat a to doufejme do několika let i s mezinárodní účastí. Myslím si, že za několik posledních let se odborná činnost středoškolských studentů značně rozšířila a je také mnohem kvalitnější. Proto si zaslouží alespoň základní zastřešení, pod kterým by se mohli všichni tito nadšení badatelé scházet a vzájemně si vypomáhat.

Lukáš Hájek

Josef Minařík, Ondřej Bejbl © 2006 | bannery