úvod | Gymnázium F. X. Šaldy
Studentský historický projekt - Gymnázium F. X. Šaldy
česky english
Liberec - Česká republika

Studentský projekt "Neviditelné oběti komunismu"

Publikováno: Montrealský věstník, listopad 2006

Studenti z libereckého gymnázia F. X. Šaldy již potřetí navštívili Kanadu. Za jakým účelem? V srpnu zde strávili tři týdny, které věnovali českým emigrantům. Pracují totiž na studentském projektu s názvem Neviditelné oběti komunismu, zabývají se osudy Čechoslováků v Kanadě, kteří byli nuceni odejít ze své vlasti a zkoumají zejména situaci roku 1948. Jeden ze tří pracovních týmů projektu, v němž spolupracovaly studentky Markéta Kopalová a Anna Simbartlová a s profesory gymnázia panem Václavem Ulvrem a panem Pavlem Knoblochem, pobyli první týden svého pobytu v Montrealu, kde se scházeli s krajany a natáčeli s nimi rozhovory týkající se jejich životních příběhů.

Rádi bychom poděkovali paní Velanové, Míše Fuchsové, Aleně Valdštýnové, Emě Košacké, panu Pavláskovi a manželům Martinů za čas, který nám věnovali, za poskytnuté rozhovory i soukromé archiválie. Pro náš výzkum, jehož cílem je přiblížit nejen českým studentům situaci po únoru 1948, má to vše velikou hodnotu. Největší dík patří manželům Vránovým, kteří nám kromě rozhovoru poskytli také ubytování na celý týden našeho pobytu v krásném Montrealu a věnovali nám veškerý svůj čas i pomoc. Pevně doufáme, že se znovu vydáme za oceán setkat se se všemi a navázat také nové známosti.

 

 

Anna Simbartlová – zástupce členů projektu "Neviditelné oběti komunismu"

 

Josef Minařík, Ondřej Bejbl © 2006 | bannery