úvod | Gymnázium F. X. Šaldy
Studentský historický projekt - Gymnázium F. X. Šaldy
česky english
Liberec - Česká republika

Valné shromáždění Učené společnosti ČR

Publikováno: Akademický bulletin, srpen 2006

Už po jedenácté se ve dnech 16. a 17. května t. r. sešli členové Učené společnosti České republiky na každoročním valném shromáždění. Začalo se jako vždy udílením cen US, jejichž hlavními sponzory jsou každoročně firmy Zentiva, a. s., PRO.MED.CS, a. s., Praha, euroAWK, s. r. o.

Medaili Učené společnosti ČR za zásluhy o rozvoj vědy získal profesor Ctirad John, zakladatel československé imunologie, učitel generací českých lékařů.

Ceny pro vědecké pracovníky padly dvě. Ing. Ivan Hlaváček z Matematického ústavu AV ČR vypracoval řešení úloh s nejistými vstupními daty takzvanou metodou nejhoršího scénáře. Uplatňují se v řadě vědeckých, technických i společenských oborů. Dr. Václav Petříček z Fyzikálního ústavu AV ČR rozvinul rentgenovou strukturní analýzu speciálních krystalických materiálů (např. supravodičů či kompozitů), k čemuž vypracoval výpočetní postup využívaný dnes laboratořemi celého světa.

Cenu pro mladé vědce dostal doc. Marek Šebela z Univerzity Palackého v Olomouci za výzkum v oblasti speciální biochemie rostlin.
Ceny Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké výsledky středoškoláků obdrželo jedenáct studentů (z toho tři z Gymnázia Brno-Řečkovice). Hlavní cenu sponzorovanou prof. Vratislavem Schreiberem získala Zdena Druckmüllerová za studii Momentová metoda analýzy slunečního spektra. Dalšími oceněnými se stali Jakub Hodboď, Zdeněk Janovský, Martin Konečný, Ondřej Lejnar, Milan Pospíšil, Ivo Strašil, Zuzana Tvarůžková, Kamila Vasická, Lukáš Větrovec a Petr Zatloukal.

Program pokračoval několika zajímavými přednáškami zahraničních členů Učené společnosti. Prof. Jiří Městecký (University of Alabama, Birmingham) přednáškou AIDS – proč ještě nemáme vakcínu vyvolal otázku, zda budeme mít proti AIDS dřív vakcínu, nebo citlivější jedinci vymřou a ustaví se rovnováha mezi nemocí a "vyselektovanou" odolnější populací? To by z dlouhodobého pohledu mohlo znamenat jistou "evoluční výhodu" právě pro nejzamořenější oblasti… Emil Skamene (McGill University Health Centre, Montreal) se věnoval staronovému problému pod výstižným názvem Tuberkulóza a astma – setkání na křižovatce genetiky a civilizace. Zasedání ukončila diskuze Jak hodnotit a financovat vědu?, v níž vystoupili se svými příspěvky členové US ČR prof. Pavel Drábek, prof. Milan Elleder a prof. Jiří Wiedermann.

Druhý den zvolilo Valné shromáždění Učené společnosti nové členy. Řádnými členy se stali lékař prof. Jaroslav Blahoš, archeolog prof. Jan Bouzek, matematik dr. Eduard Feiresl a historik dr. Dušan Třeštík, z vědců působících v zahraničí pak čestní členové matematik prof. Rudolf Beran (USA), biolog dr. Jiří Lukáš (Dánsko) a ekolog prof. Marcel Rejmánek (USA).

Učená společnost, fungující pouze z příspěvků svých členů, čítá nyní 101 řádných a 40 čestných (zahraničních) členů. Jejím předsedou zůstává astrofyzik dr. Jiří Grygar, který v dalším dvouletém funkčním období povede sedmičlennou Radu, jejímiž členy jsou i nadále prof. Ivan Hlaváček, prof. Emil Paleček, prof. Blanka Říhová, prof. Jaroslav Smítal, prof. Jan Štěpán a prof. Karel Štulík.

Učenou společnost ČR lze nalézt na internetové adrese www.learned.cz.

 

 

 

frk a HaM

 

Josef Minařík, Ondřej Bejbl © 2006 | bannery