úvod | Gymnázium F. X. Šaldy
Studentský historický projekt - Gymnázium F. X. Šaldy
česky english
Liberec - Česká republika

Proč neviditelné oběti?

S pádem železné opony v roce 1989 se k českému občanovi začaly postupně dostávat informace o lidech, kteří museli před komunismem emigrovat za moře. Přesto jsou emigranti žijící mnohdy tisíce kilometrů od České republiky na okraji zájmu běžného občana. Spolu s nimi se pro něj stávají neviditelné i jejich neuvěřitelné osudy a příběhy, které prožívali při útlaku komunistickým režimem a při cestě za svobodou.

Jejich vzpomínky by měly být mementem na hrůzy, které komunisté páchali, především v dobách, kdy by snad někteří v České republice chtěli zapomenout.

Mezi cíle projektu patří uvědomění si zločinů komunistické éry a zvýšení povědomí o československém exilu mezi veřejností, zejména mezi mladými lidmi.

Příležitost studia přímo v daleké cizině studentům pomáhá nejen vyzkoušet si vědecké bádání, nýbrž i prohloubit znalosti anglického jazyka a lépe se orientovat v dnešním kosmopolitním světě

Josef Minařík, Ondřej Bejbl © 2006 | bannery